Growth Performance Lab

Het Growth Performance Lab richt zich op ondernemende, ambitieuze en energieke ondernemers en ondernemingen die hun bedrijf succesvol naar de volgende fase willen brengen, maar dan wel sneller dan de rest.

LOGO_CROSSIMPACT_2012_LR

Logo 2Ignite

Als u ieder jaar een paar procent groeit is dat geweldig en goed in de hand te houden. Maar als uw onderneming supersonisch groeit, groeit ook de uitdaging om klanten dezelfde ervaring te bieden, uw medewerkers aan u te binden, processen goed te laten verlopen.

Gaat u door de groeibarrière en ontwikkelt uw onderneming sneller dan de markt, dan neemt de impact op uw organisatie onevenredig toe. Het Growth Performance Lab biedt een heldere, transparante aanpak:

1. Growth Lab

In het Growth Lab identificeren we met een klein maar slagvaardig team het groeipotentieel aan de hand van de groeiformule:

(uniqueness x timing x execution) + (scalability x agility x investment level)

Dit impliceert een uitvoerige analyse van onder meer de onderneming, markt, klanten, verdienmodellen, partners, netwerken, kerncompetenties en hun onderlinge samenhang.

In vier weken komen we tot een concrete uitkomst – de Growth Potential Scan. Deze biedt u concreet inzicht in het groeipotentieel en de groeigebieden.

Supersonic Growth

 

2. Growth Design

In de tweede stap maken we een ontwerp voor succesvolle groei. Hiertoe maken we een deep dive in de groeigebieden aan de hand van big of small data, bepalen we de strategie, identificeren we quick wins aan de hand van onder meer growth hacking methoden.

Het resultaat leggen we vast in de Growth Design Blueprint die we in zes weken opleveren.

3. Growth Factory

De Growth Factory is de implementatie en uitvoering van de Growth Design Blueprint in en met uw organisatie. Oftewel: de groei daadwerkelijk realiseren! Afhankelijk van de blueprint en uw eigen resources, kunnen we hierin de regie voeren, meewerken, mee opstarten of sparren. We hebben diverse formats beschikbaar.

Wilt u ook supersonisch groeien? Neem dan nu contact op om samen met ons succesvol door de groeibarrière te knallen!