Ziggo Zakelijk Partner Netwerk

Ziggo is een landelijke aanbieder van media- en communicatiediensten en bedient drie miljoen huishoudens. Daarnaast heeft zij hoge ambities in de zakelijke markt. Ziggo heeft de afgelopen jaren diverse overnames gedaan om het portfolio, de footprint en de marktpositie verder te verstevigen. Om het MKB te bedienen werkt Ziggo nauw samen met (regionale) partners.

Deze samenwerking met partners had echter nog niet de vorm en diepgang die noodzakelijk was om de ambities te realiseren. Cross Impact kreeg de opdracht het gehele partnerprogramma voor Ziggo Zakelijk op te stellen en in te implementeren. Het betrof alle elementen: het financiële verdienmodel, de contracten, de commerciële en technische ondersteuning, de administratieve afhandeling, de opleidingscomponent en de communicatie. Van de allereerste conceptvorming tot de daadwerkelijke kickoff.

Allereerst werd een blueprint van het nieuwe partnerprogramma ontworpen. De kernwaarden van Ziggo en een aantal ‘gouden ontwerpregels’ vormden de uitgangspunten. Alle onderdelen van het partnerprogramma zijn continu getoetst aan de blueprint om een consistent resultaat, dat past binnen de Ziggo strategie, te waarborgen.

In de blueprint zijn de onderdelen van het partnerprogramma gegroepeerd in een viertal pijlers: Verdienen, Samenwerken, Ondersteunen en Trainen. In diverse task forces zijn deze pijlers verder uitgewerkt.

De adviseurs van Cross Impact, vervulden diverse rollen. Naast dat Cross Impact als programmamanager hoofdverantwoordelijk was voor de voortgang, was zij ook inhoudsdeskundige binnen diverse task forces. Parallel hieraan waren de medewerkers van Cross Impact zich ervan bewust dat de organisatie klaar gemaakt moest worden om het nieuwe partnerprogramma uit te dragen en te effectueren.

Het eindresultaat dat Cross Impact heeft opgeleverd, is een partnerprogramma dat attractief is voor Ziggo partners en direct bijdraagt aan de groei van Ziggo. Cross Impact is trots dat zij de gelegenheid kreeg het nieuwe partnerprogramma in al haar breedte én diepte vorm te geven.

“Het opzetten van ons vernieuwde partnerprogramma vereiste een partij die de expertise had om alle onderdelen en bijbehorende complexiteit in kaart te brengen en te managen. De adviseurs van Cross Impact hebben hun jarenlange ervaring ingebracht en ervoor gezorgd dat de vaart er in bleef. Topwerk!”

Stephan Hinneman
Manager Marketing Small Medium Business