Klantcase: Issys ICT

Issys ICT had vanaf haar start al snel succes.

Doordat het bedrijf groeide, was er behoefte aan een goed Business plan aangaande visie, missie en strategie. Het zat allemaal wel in de hoofden, maar was nooit eenduidig op papier gezet. Beslissingen werden voornamelijk op gevoel genomen.

Samen met de directie heeft Cross Impact het Business plan vorm gegeven. Gedurende een aantal compacte sessies werden alle noodzakelijke onderwerpen besproken en beslissingen genomen. Het plan bood vervolgens richting voor de dagelijkse praktijk en waarborgde consistentie in beleid en uitvoering.

“Gezien onze groei werd het steeds belangrijker een goed houvast te hebben bij het nemen van onze beslissingen. En die hebben we nu.

Samen met Michel du Croix van Cross Impact hebben wij ons Business plan opgesteld. Wij zijn hiervoor in een aantal sessies bijeen geweest. Waarbij we onder leiding van Michel alle benodigde punten hebben besproken en uitgewerkt. Het Business Plan is nu voor mij een uitstekende leidraad voor het nemen van beslissingen en te kijken hoe het gaat. Wij hebben onze samenwerking met Michel als bijzonder prettig ervaren en zien uit naar de volgende sessie, waarbij we gaan werken aan ons Marketing Plan”.

Christel Smit CEO – Issys ICT

Issys ICT