Klantcase: Fox-IT

Cross Impact heeft Fox-IT begeleid bij de internationale positionering en commerciële introductie van de data diode.

Ronald Prins, directeur en mede-oprichter vertelt:

“Fox-IT is de topspeler in Nederland op het gebied van informatiebeveiliging. Wij werken onder meer voor politie, ministeries, telecombedrijven en financiële instellingen.”

Vanuit deze activiteiten heeft Fox-IT de Fort Fox Data Diode ontwikkeld. Met de Fort Fox Data Diode kunnen staatsgeheime ICT-netwerken informatie onttrekken aan lager geclassificeerde netwerken, zonder dat informatie uit het staatsgeheime netwerk kan weglekken, 100% gegarandeerd. “De Fort Fox Data Diode is inmiddels door de AIVD / NBV goedgekeurd voor het beveiligen van informatie geclassificeerd als “Stg. Zeer Geheim”, een absolute voorwaarde voor internationaal succes”, zegt Prins.

Prins vervolgt: “Voor ons moet de data diode bijdragen aan een nog steviger groei en toegang bieden tot nieuwe, internationale markten. Hiertoe heeft Cross Impact de internationale markt voor de data diode in kaart gebracht. Op basis van de marktpotentie, concurrentie en ambities hebben we besloten de data diode min of meer onafhankelijk van Fox-IT te positioneren als een product met Europese signatuur”.

“Samen met Cross Impact hebben we een marketingaanpak ontwikkeld die zijn weerslag vindt in de website, www.datadiode.eu. Een site waar we trots op zijn, het communiceert het internationale karakter”. Online marketing vervult een belangrijke rol bij het creëren van zichtbaarheid voor de Fort Fox Data Diode.

Prins sluit af: “Gezien de reacties uit de internationale markt zijn we erin geslaagd de Fort Fox Data Diode helder te positioneren en zal deze een grote bijdrage leveren aan het verdere succes van Fox-IT”.

Fox IT